Formació

Vols treballar al món de la veterinària?
Forma't amb nosaltres!

Home > FORMACIÓ

Home > FORMACIÓN

A Bofarull Veterinaris l’equip és el millor actiu del nostre hospital. Per això apostem per la formació contínua, tant interna com externa, per formar els millors professionals veterinaris del sector. A Bofarull Veterinaris impartim el curs presencial d’Assistent Clínic Veterinari on es tracten propostes formatives teòriques i pràctiques, avalades per l’Associació Empresarial Veterinària Espanyola, AEVE.

Classes teòriques i pràctiques presencials al nostre hospital amb el suport de tot l’equip de veterinaris.

A qui va dirigit el curs?

A majors de 16 anys a qui els agradin els animals, i sentin interès per iniciar-se al món veterinari, i/o vulguin actualitzar els seus coneixements de la professió.

Quins són els avantatges d’obtenir el nostre diploma?

Es tracta d’un diploma eminentment pràctic, avalat per l’AEVE i que s’imparteix a Bofarull Veterinaris. Tindràs formació i contacte real amb el dia a dia de la feina en un hospital veterinari.

El temari que rebràs està realitzat seguint les directrius del Reial Decret 140/2011, de 4 de febrer, pel qual es complementa el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals, mitjançant l’establiment de quatre qualificacions de la Família professional Sanitat.

S’imparteix durant un període de tres a cinc mesos, i es garanteix un mínim de 378 hores lectives, 78 hores teòriques i 300 hores pràctiques. Els alumnes rebran formació i contacte real amb el dia a dia de la feina en un hospital veterinari.

I el més important: Tindràs accés a una borsa de treball d’AEVE, el que amplia enormement la capacitat de trobar una feina d’entre les més de 3.000 clíniques veterinàries espanyoles associades.

Quin preu té la matrícula?

El preu de la matrícula és de 2.100 euros, IVA inclòs.

Un cop matriculat rebràs la carpeta amb el temari complet imprès i un pendrive amb els arxius electrònics necessaris per rebre tota la teva formació.

A l’acabar el curs obtindràs el teu diploma. No et relaxis! Aquesta formació serà puntuada i la nota que obtinguis serà molt important, juntament amb el teu currículum, per a la presentació de la teva candidatura davant les possibles ofertes de treball.

Per a més informació sobre subscripcions, preus i formes de pagament del curs, pots contactar amb nosaltres a:

977 54 49 07

950 14 01 61

info@bofarullveterinaris.com

En Bofarull Veterinaris el equipo es el mejor activo de nuestro hospital. Por ello apostamos por la formación continua, tanto interna como externa, para formar a los mejores profesionales veterinarios del sector. En Bofarull Veterinaris impartimos el curso presencial de Asistente Clínico Veterinario donde se tratan propuestas formativas teóricas y prácticas, avaladas por la Asociación Empresarial Veterinaria Española, AEVE.

Clases teóricas y prácticas presenciales en nuestro hospital con el apoyo de todo el equipo de veterinarios.

¿A quién va dirigido el curso?

A mayores de 16 años a quienes les gusten los animales, y sientan interés por iniciarse en el mundo veterinario, y/o deseen actualizar sus conocimientos de la profesión.

¿Cuáles son las ventajas de obtener nuestro diploma?

Se trata de un diploma eminentemente práctico, avalado por la AEVE y que se imparte en Bofarull Veterinaris. Tendrás formación y contacto real con el día a día del trabajo en un hospital veterinario.

El temario que recibirás está realizado siguiendo las directrices del Real Decreto 140/2011, de 4 de febrero, por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de cuatro cualificaciones de la Familia profesional Sanidad.

Se imparte durante un periodo de tres a cinco meses, y se garantiza un mínimo de 378 horas lectivas, 78 horas teóricas y 300 horas prácticas.

Inicio del curso: enero / abril / septiembre (sujeto al número de alumnos).

Y lo más Importante: Tendrás acceso a una bolsa de trabajo de AEVE, lo que amplía enormemente la capacidad de encontrar un empleo de entre las más de 3.000 clínicas veterinarias españolas asociadas.

¿Cuánto cuesta la matrícula?

El precio de la matrícula es de 2.100 euros, IVA incluido.

Posibilidad de financiación.

Al matricularte recibirás la carpeta con el temario completo impreso y un pendrive con los archivos electrónicos necesarios para recibir toda tu formación.

Al finalizar el curso obtendrás tu diploma. ¡No te relajes! Esta formación será puntuada y la nota que obtengas será muy importante, junto con tu currículum vitae, para la presentación de tu candidatura ante las posibles ofertas de empleo.

Para más información sobre suscripciones, precios y formas de pago del curso, puedes contactar con nosotros en:

977 54 49 07

950 14 01 61

info@bofarullveterinaris.com

Què opinen els alumnes

Laura Orts Juárez

Comentari sobre el curs d’ATV

“Des de petita  vaig tenir clar que la meva passió era treballar amb animals. Em vaig decidir a fer el curs d’ATV a Bofarull Veterinaris i la veritat és que no podria imaginar un lloc millor per a formar-me i treballar. Són un equip de veterinaris amb qualitat humana i amor cap a la seva professió”.

Sílvia Vergès Vázquez

Comentari sobre el curs d’ATV

La meva experiència realitzant el curs d’Assistent Tècnic Veterinari a Bofarull Veterinaris ha estat molt enriquidora i gratificant.

Tant les classes teòriques com les pràctiques impartides pels professionals del centre han estat de gran nivell. El personal té uns coneixements professionals excel·lents i a més són grandíssimes persones.

Si existís un segon curs per ampliar coneixements, sens dubte el faria a Bofarull Veterinaris.