Nosaltres

Bofarull Veterinaris és un hospital de referència
que compta amb un equip de més de 20 professionals.

Home > NOSALTRES

La nostra història

Home > NOSOTROS
Nuestra historia

Amb més de 25 anys d’experiència, i una sòlida implantació al sud de Catalunya, Bofarull Veterinaris és un hospital de referència que compta amb un equip de més de 20 professionals que presten els seus serveis en unes modernes instal·lacions de més de 500 metres quadrats a La Canonja, Tarragona.

El nostre equip veterinari està format en diferents especialitats i sempre en contínua actualització de coneixements per tal de poder oferir la millor atenció al nostre pacient. Aquest equip està liderat per Jacob Bofarull.

Con más de 25 años de experiencia, y una sólida implantación en el sur de Catalunya, Bofarull Veterinaris es un hospital de referencia que cuenta con un equipo de más de 20 profesionales que prestan sus servicios en unas modernas instalaciones de más de 500 metros cuadrados en La Canonja, Tarragona.

Nuestro equipo veterinario está formado en diferentes especialidades y siempre en una continua actualización de conocimientos para poder ofrecer la mejor atención a nuestro paciente. Este equipo está liderado por Jacob Bofarull.

Ens distingeix la passió que sentim per la nostra feina i el compromís a l’hora d’ocupar-nos de la salut i benestar dels nostres millors amics, perquè sabem que, per als nostres clients, són un membre més de la família.

Prestem atenció les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any i comptem amb el millor equipament, el que contribueix a posar en valor la qualitat en el tracte i la professionalitat de Bofarull Veterinaris.

Bofarull Vetarinaris forma part del grup Vetsum, format per 11 hospitals veterinaris de referència, que tenen com a objectiu sumar talent especialitzat, tecnologia avançada, innovació, col·laboració entre professionals del sector, assessorament, formació i coneixement. Aquesta suma ens permet col·laborar amb les clíniques veterinàries de forma eficient, per així poder servir de suport integral i elevar els estàndards de la medicina veterinària, cobrint tot tipus d’especialitats.

Jacob Bofarull Bosch, director i fundador de Bofarull Veterinaris

Jacob Bofarull és llicenciat en Veterinària per la Universitat de Saragossa, amb més de 25 anys dedicats a la clínica de petits animals i equins. S’ha format de manera continuada en nombrosos congressos nacionals i internacionals, assistint a múltiples cursos d’especialització. Membre de la comissió de clíniques del Col·legi de Veterinaris de Tarragona. Durant diversos anys s’ha dedicat a la cirurgia en general, especialitzant-se en odontologia. En l’actualitat dirigeix ​​l’àrea de cirurgia làser, odontologia i formació d’auxiliars veterinaris a Bofarull Veterinaris, hospital del què n’és director i fundador, a l’any 1992.

Nos distingue la pasión que sentimos por nuestro trabajo y el compromiso a la hora de ocuparnos de la salud y bienestar de nuestros mejores amigos, porque sabemos que, para nuestros clientes, son un miembro más de la familia.

Prestamos atención las 24 horas del día, los 365 días del año y contamos con el mejor equipamiento, lo que contribuye a poner en valor la calidad en el trato y la profesionalidad de Bofarull Veterinaris.

Bofarull Vetarinaris forma parte del grupo Vetsum, compuesto por 11 hospitales veterinarios de referencia, que tienen como objetivo sumar talento especializado, tecnología avanzada, innovación, colaboración entre profesionales del sector, asesoramiento, formación y conocimiento. Esta suma nos permite colaborar con las clínicas veterinarias de forma eficiente, para así poder servir de soporte integral y elevar los estándares de la medicina veterinaria, cubriendo todo tipo de especialidades.

Jacob Bofarull Bosch, director y fundador de Bofarull Veterinaris

Jacob Bofarull es licenciado en Veterinaria por la Universidad de Zaragoza, con más de 25 años dedicados a la clínica de pequeños animales y equinos. Se ha formado de manera continuada en numerosos congresos nacionales e internacionales, asistiendo a múltiples cursos de especialización. Miembro de la comisión de clínicas del Colegio de Veterinarios de Tarragona. Durante varios años se ha dedicado a la cirugía en general, especializándose en odontología. En la actualidad dirige el área de cirugía láser, odontología y formación de auxiliares veterinarios en Bofarull Veterinaris, hospital del que es director y fundador en el año 1992.

NOSALTRES

QUI SOM?